Thẻ: bảm đảm trong giết mổ gia súc

KIỂM SOÁT, GIẾT MỔ CÁC LOẠI GIA SÚC NUÔI
KIỂM SOÁT, GIẾT MỔ CÁC LOẠI GIA SÚC NUÔI

Hiện nay tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm đang là một vấn đề đáng báo động. Sự quản lí của nhà nước gặp nhiều những khó khăn, các cơ sở giết mổ không tuân thủ pháp luật khiến cho vấn đề an toàn thực phẩm đối với sản phẩm gia súc vẫn luôn là câu hỏi lớn với chúng ta. Theo pháp luật Việt Nam,...
Đọc Thêm