Thẻ: Bán dự án đầu tư

CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ
CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Điều kiện chuyển nhượng Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây: -Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động – Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường...
Đọc Thêm