Thẻ: bảo đảm đầu tư

BIỆN PHÁP ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ ( PHẦN 2 )
BIỆN PHÁP ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ ( PHẦN 2 )

BIỆN PHÁP ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ ( PHẦN 2 ) 1. Ưu đãi thuế nhập khẩu đối với dự án đầu tư:    Khi thực hiện các dự án đầu tư thuộc các ngành nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư thì được hưởng một số ưu đãi về thuế nhập khẩu như miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định...
Đọc Thêm

CÓ ĐƯỢC QUỐC HỮU HÓA TÀI SẢN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ HAY KHÔNG?
CÓ ĐƯỢC QUỐC HỮU HÓA TÀI SẢN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ HAY KHÔNG?

   Đầu tư là việc dùng khối tài sản nhất định để thực hiện công việc kinh doanh, sản xuất. Vì vậy khối tài sản này rất có giá trị và mang ý nghĩa lớn với nhà đầu tư. Trong một số trường hợp rủi ro, nếu phải dùng hết tài sản để trả nợ thì chủ đầu tư có còn quyền sở hữu với khối tài sản của...
Đọc Thêm