Thẻ: bảo hộ loại hình tác phẩm

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ
ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

NHỮNG TÁC PHẨM NHƯ THẾ NÀO THÌ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ? Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Vậy đăng ký bảo hộ quyền tác giả là gì? Và những tác phẩm nào thì được bảo hộ quyền tác giả. Hãy cùng Luật Á Châu tìm hiểu sâu hơn...
Đọc Thêm

CÁC LOẠI HÌNH TÁC PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ NĂM 2018
CÁC LOẠI HÌNH TÁC PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ NĂM 2018

1.khái niệm quyền tác giả Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm tạo hình và mỹ thuật...
Đọc Thêm