Thẻ: bảo hộ văn bằng sở hữu công nghiệp

PHẠM VI BẢO HỘ CỦA VĂN BẰNG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
PHẠM VI BẢO HỘ CỦA VĂN BẰNG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Khái niệm: Văn bằng bảo hộ ghi nhận các thông tin về chủ sở hữu, tác giả (đối với sáng chế, , kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí) đối tượng phạm vi và thời hạn bảo hộ. Riêng văn bằng bảo hộ chỏ dẫn địa lý ghi nhận tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý, các tổ chức, cá nhân có quyền sử  dụng...
Đọc Thêm