Thẻ: bảo lưu

BIỆN PHÁP BẢO LƯU QUYỀN SỞ HỮU TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN
BIỆN PHÁP BẢO LƯU QUYỀN SỞ HỮU TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN

       Trong một quan hệ nghĩa vụ, quyền lợi của người có quyền bị phụ thuộc vào hành vi của người có nghĩa vụ. Chính vì thế, việc đề cập ra các biện pháp đảm bảo là một phương pháp phòng ngừa rủi ro hiệu quả cho các doanh nghiệp khi thực hiện một hợp đồng, giao dịch. Hãy cùng Luật Á Châu tìm hiểu sâu...
Đọc Thêm