Thẻ: bảo vệ nhãn hiệu

LOGO-TIẾN HÀNH ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN HAY ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU
LOGO-TIẾN HÀNH ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN HAY ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU

Logo là dấu hiệu nhận diện giữa nhiều doanh nghiệp khác nhau và giữa nhiều loại hàng hóa, dịch vụ do doanh nghiệp đó cung cấp với nhau. Được điều chỉnh  bởi Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Á Châu xin gửi tới bạn cách đăng ký bảo hộ logo. Theo quy định của Luật SHTT thì logo được đăng ký bảo hộ dưới hai hình...
Đọc Thêm