Thẻ: Biểu diễn

Một số điều cần biết về quyền liên quan đến quyền tác giả
Một số điều cần biết về quyền liên quan đến quyền tác giả

Quyền liên quan đến quyền tác giả là các quyền được Nhà nước thừa nhận và bảo hộ cho các “chủ thể sử dụng đặc biệt” như là ca sĩ, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng,… Nói các chủ thể trên là chủ thể sử dụng đặc biệt bởi hoạt động sử dụng của các chủ thể này là...
Đọc Thêm