Thẻ: BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ XUẤT NHẬP KHẨU

KINH DOANH XUẤT NHẬT KHẨU
KINH DOANH XUẤT NHẬT KHẨU

KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU Để kinh doanh xuất nhập khẩu, doanh nghiệp cần bổ sung ngành nghề xuất nhập khẩu trong nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu được thực hiên như sau: Bước 1: Soạn thảo và ký hồ sơ Hồ sơ bổ sung ngành nghề xuất nhập khẩu gồm: Thông...
Đọc Thêm