Thẻ: cá nhân

1 cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp theo quy định nào?
1 cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp theo quy định nào?

Một cá nhân có thể làm giám đốc/tổng giám đốc  mấy công ty cổ phần và TNHH 1 thành viên Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, có tên giao dịch riêng, có tài sản cố định, có trụ sở giao dịch và được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động kinh doanh trên thị trường. Tùy theo...
Đọc Thêm