Thẻ: các bước chuyển quyền sở hữu công nghiệp

 CÁCH THỨC ĐĂNG KÍ HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SHCN
 CÁCH THỨC ĐĂNG KÍ HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SHCN

Ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN như thế nào? Hợp đồng phải được chính các bên (nếu là cá nhân) hoặc người đại diện có thẩm quyền của các bên (nếu là tổ chức) ký tên: Người ký phải ghi rõ ngày ký, nơi kí, họ tên đầy đủ, chức vụ (nếu có); Chữ ký phải được đóng dấu nếu...
Đọc Thêm