Thẻ: các đối tượng không được bảo hộ nhãn hiệu

CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ NHÃN HIỆU
CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu hàng là những dấu hiệu dùng phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh, biểu trưng hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. 1.Đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thường bị từ...
Đọc Thêm