Thẻ: các hoạt động cấm khi giải thể

CÁC HOẠT ĐỘNG CẤM KHI TIẾN HÀNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
CÁC HOẠT ĐỘNG CẤM KHI TIẾN HÀNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp năm 2014 Trong quá trình tiến hành các hoạt động kinh doanh, vì một số nguyên nhân như: kinh doanh thô lỗ dẫn đến doanh nghiệp tự nguyện tiến hành hoạt động giải thể hoặc  bị buộc giải thể theo một quyết định hành chính nhà nước. Vậy trong trường hợp tiến hành giải thể, doanh...
Đọc Thêm