Thẻ: Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng

CẤP GIẤY PHÉP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP CÓ ẤP ĐIỆN ÁP ĐẾN 35KV
CẤP GIẤY PHÉP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP CÓ ẤP ĐIỆN ÁP ĐẾN 35KV

1. Quy trình thủ tục: a) Trình tự và cách thức thực hiện: – Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Công Thương – Sở Công Thương tiếp nhận, kiểm tra và trả lời bằng văn bản về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ trong vòng...
Đọc Thêm