Thẻ: cấp lại văn bằng

CẤP LẠI VĂN BẰNG BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
CẤP LẠI VĂN BẰNG BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

1.trường hợp cấp lại văn bằng bảo hộ Cấp lại văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp. Trong trường hợp sau đây, chủ sở hữu công nghiệp có thể yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ/ cấp phó bản văn bằng: – Cấp lại văn bằng bảo hộ/cấp phó bản văn bằng bảo hộ bị mất; – Cấp lại văn bằng bảo hộ/...
Đọc Thêm