Thẻ: chấm dứt văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

CHẤM DỨT HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ
CHẤM DỨT HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ

Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và quyền đối với giống cây trồng. Việc đăng ký để có được văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu...
Đọc Thêm