Thẻ: chào bán cổ phần riêng lẻ

CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ
CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

   Trong quá trình hoạt động của mình, công ty cổ phần có thể huy động thêm vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phần. Có nhiều hình thức để thực hiện chào bán cổ phần. Sau đây, Luật Á Châu xin cùng các bạn tìm hiểu hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ. Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ...
Đọc Thêm