Thẻ: chào bán cổ phần

CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

   Trong quá trình hoạt động của mình, công ty cổ phần có thể huy động thêm vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phần. Có nhiều hình thức để thực hiện chào bán cổ phần. Sau đây, Luật Á Châu xin cùng các bạn tìm hiểu hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.    Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014...
Đọc Thêm

CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ
CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

   Trong quá trình hoạt động của mình, công ty cổ phần có thể huy động thêm vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phần. Có nhiều hình thức để thực hiện chào bán cổ phần. Sau đây, Luật Á Châu xin cùng các bạn tìm hiểu hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ. Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ...
Đọc Thêm

CHÀO BÁN CỔ PHẦN
CHÀO BÁN CỔ PHẦN

   Trong quá trình hoạt động, công ty cổ phần có thể huy động thêm vốn điều lệ của mình bằng cách chào bán cổ phần. Việc chào bán cổ phần được pháp luật quy định rõ. Sau đây, Luật Á Châu xin cùng các bạn tìm hiểu về vấn đề này.    Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, có thể hiểu rằng:    – Công...
Đọc Thêm