Thẻ: chi phí thành lâp doanh nghiệp

chi phí thành lập doanh nghiệp
chi phí thành lập doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý Luật doanh nghiệp 2014, Luật phí và lệ phí 2015, thông tư 45/2013/TT Quy định của pháp luât Theo Thông tư số 45/20113/TT-BTC, đã trả lời cho câu hỏi ‘chi phí thành lập doanh nghiệp gồm những gì?’ gồm có:+ Chi phí đào tạo cán bộ, công nhân viên; + Chi phí quảng cáo trước khi thành lập doanh nghiệp; + Các...
Đọc Thêm