Thẻ: cho thuê lại lao động

THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được thu hồi trong các trường hợp và theo trình tự, thủ tục Nghị định 55/2013/NĐ-CP và Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH quy định như sau: ACHAULAWHOTLINE: 19006250 I. Các trường hợp thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động: Điều 14 Nghị định 55/2013/NĐ-CP  quy định...
Đọc Thêm

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ được thực hiện đối với một số công việc nhất định. Theo quy định tại Nghị định 55/2013/NĐ-CP, điều kiện kiện cấp giấy hoạt động cho thuê lại lao động bao gồm các nội dung sau: I. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê...
Đọc Thêm