Thẻ: chủ doanh nghiệp tư nhân

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

 Doanh Nghiệp Tư Nhân là gì ?         Trên đây Luật Á Châu sẽ đề cập tới ! 1. Là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp và không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. 2. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập...
Đọc Thêm

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Căn cứ quy định về doanh nghiệp tư nhân của Luật doanh nghiệp năm 2014 thì chủ doanh nghiệp tư nhân có các quyền và nghĩa vụ cơ bản sau: Quyền của chủ doanh nghiệp...
Đọc Thêm