Thẻ: Chữ ký

CHỮ KÝ TRONG CÁC VĂN BẢN CỦA DOANH NGHIỆP
CHỮ KÝ TRONG CÁC VĂN BẢN CỦA DOANH NGHIỆP

   Chữ kí nháy và dấu giáp lai trong hợp đồng kinh doanh như một biện pháp để xác định tính liền mạch của văn bản. Do vậy mà chữ kí nháy dưới từng trang dường như có công dụng tương tự như việc đóng dấu giáp lai. Từ đó nảy sinh trường hợp, khi thực hiện hợp đồng kinh doanh, một...
Đọc Thêm