Thẻ: Chứng nhận đầu tư

BIỆN PHÁP ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ ( PHẦN 2 )
BIỆN PHÁP ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ ( PHẦN 2 )

BIỆN PHÁP ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ ( PHẦN 2 ) 1. Ưu đãi thuế nhập khẩu đối với dự án đầu tư:    Khi thực hiện các dự án đầu tư thuộc các ngành nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư thì được hưởng một số ưu đãi về thuế nhập khẩu như miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định...
Đọc Thêm

TRƯỜNG HỢP THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
TRƯỜNG HỢP THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài; b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: a) Dự án...
Đọc Thêm

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI

Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài. Hoạt động này yêu cầu phải tiến hành xin cấp giấy phép theo quy định tại...
Đọc Thêm