Thẻ: chuyển mục đích sử dụng đất

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TỪ ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT Ở
THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TỪ ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT Ở

    Pháp luật nước ta quy định để được xây dựng công trình thì đất xây dựng phải được cấp giấy chứng nhận là đất ở . Trong khi đó đối với đất nông nghiệp là loại đất mà nhà nước chỉ cho phép trồng trọt , chăn nuôi một số lĩnh vực nhất định vì vậy , người dân muốn xây dựng công trình , nhà...
Đọc Thêm