Thẻ: chuyển nhượng sở hữu công nghiệp

ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHỆP
ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHỆP

1.khái niệm quyền sở hữu công nghiệp Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không. 2.Cá...
Đọc Thêm

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỎ HỮU CÔNG NGHIỆP
THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỎ HỮU CÔNG NGHIỆP

1.Quy định chung về chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng...
Đọc Thêm