Thẻ: cơ sở lưu trú du lịch

QUYẾT ĐINH CÔNG NHẬN HẠNG SAO CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
QUYẾT ĐINH CÔNG NHẬN HẠNG SAO CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Có rất nhiều người hay gọi khách sạn 5 sao, 4 sao, 3 sao,… nhưng ít ai biết được dựa vào đâu mà nó lại được gọi như vậy. Dưới đây Luật Á Châu xin được giải thích với khách hàng về quyết định công nhận hạng sao đối với cơ sở lưu trú du lịch. 1.Các dịch vụ lưu trú được công nhận Các khách sạn, làng...
Đọc Thêm

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HẠNG SAO CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HẠNG SAO CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Có rất nhiều người hay gọi khách sạn 5 sao, 4 sao, 3 sao,… nhưng ít ai biết được dựa vào đâu mà nó lại được gọi như vậy. Dưới đây Luật Á Châu xin được giải thích với khách hàng về quyết định công nhận hạng sao đối với cơ sở lưu trú du lịch. 1.Các dịch vụ lưu trú được công nhận  Các khách sạn, làng...
Đọc Thêm