Thẻ: cơ sở xét nghiệm HIV

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CƠ SỞ XÉT NGHIỆM HIV
ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CƠ SỞ XÉT NGHIỆM HIV

HIV là căn bệnh nguy hiểm và dễ lây lan, việc có thể phát hiện và ngăn chặn nó là việc vô cùng quan trọng. Và vì lẽ đó, các cơ sở thực hiện xét nghiệm phải có một chuẩn bị cũng như điều kiện nhất định mới có thể có quyền thực hiện xét nghiệm. Chúng ta cùng điểm qua những điều kiện đó I. Điều kiện...
Đọc Thêm