Thẻ: con dấu công ty tnhh 1 thành viên

THÔNG BÁO MẪU CON DẤU ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN
THÔNG BÁO MẪU CON DẤU ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

THÔNG BÁO MẪU CON DẤU ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN Theo quy định tại Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều...
Đọc Thêm