Thẻ: Công bố sản phẩm thực phẩm qua mạng

CÔNG BỐ SẢN PHẢM QUA MẠNG
CÔNG BỐ SẢN PHẢM QUA MẠNG

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực phẩm giảm tối đa thời gian đi lại. Hạn chế sự lãng phí thời gian trong in ấn các loại giấy tờ thì Bộ Y tế – An toàn thực phẩm đã chính thức dừng việc cung cấp bản cứng giấy công bố sản phẩm thực phẩm thay vào đó doanh nghiệp sẽ Công bố sản phẩm thực phẩm...
Đọc Thêm