Thẻ: công bố thực phẩm

CÔNG BỐ THỰC PHẨM NHẬP KHẨU
CÔNG BỐ THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

Cũng giống như hồ sơ tự công bố thực phẩm sản xuất trong nước, hồ sơ công bố thực phẩm nhập phẩm cũng có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên, vẫn có một số điểm khác biết mà doanh nghiệp cần phải nắm rõ để đảm bảo xây dựng hồ sơ công bố đúng quy định của pháp luật. Sau đây, Luật Á Châu xin chia sẻ...
Đọc Thêm