Thẻ: công nghệ bị hạn chế chuyển giao

CÔNG NGHỆ BỊ HẠN CHẾ CHUYỂN GIAO THEO LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
CÔNG NGHỆ BỊ HẠN CHẾ CHUYỂN GIAO THEO LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Câu hỏi:  Xin chào Luật sư! Hiện nay tôi đang muốn tiến hành chuyển giao công nghệ cho người bạn của tôi, tuy nhiên tôi chưa nắm được quy định về Những công nghệ nào thì bị hạn chế chuyển giao? Vậy, xin luật sư cung cấp vấn đề này cho tôi được rõ để tôi xét trường hợp của tôi có được phép chuyển giao...
Đọc Thêm