Thẻ: công ty mẹ giải thể

TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY CON TRONG TRƯỜNG HỢP CÔNG TY MẸ GIẢI THỂ

Chào luật sư, tôi là giám đốc một công ty TNHH. Công ty tôi là công ty con của công ty cổ phần A; do công ty A sở hữu 51% vốn điều lệ hiện hành của công ty tôi. Hiện nay công ty A do làm ăn thua lỗ; dẫn đến tình trạng nợ nên có nguy cơ bị giải thể. Luật sư cho tôi hỏi trong trường hợp công ty A giải thể thì công...
Đọc Thêm