Thẻ: công ty mới

Thành lập doanh nghiệp mới
Thành lập doanh nghiệp mới

Thành lập doanh nghiệp mới gồm những bước như thế nào? Một quy trình thành lập mới công ty đối với hầu hết các loại hình công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 bao gồm 4 bước: Bước I: Chuẩn bị đầy đủ các thông tin cần thiết để lập hồ sơ thành lập CT (công ty) + Lựa chọn loại hình DN/CT để bắt đầu khởi nghiệp...
Đọc Thêm