Thẻ: công ty nước ngoài

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẨN CÓ CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI
THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẨN CÓ CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI

1.Căn cứ pháp lý – Luật Doanh nghiệp 2014 – Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp 2.Điều kiện được xin phép cấp giấy chứng nhận đầu tư khi thành lập công ty cổ phần có cổ đông nước ngoài góp vốn: 2.1 Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định: Đối...
Đọc Thêm