Thẻ: Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trong một số trường hợp đặc biệt

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

     Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng thông qua chức năng thay mặt doanh nghiệp thực hiện các giao dịch vì lợi ích của doanh nghiệp, với đối tác, khách hàng và với cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn...
Đọc Thêm