Thẻ: đảm bảo vệ sinh ATTP

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ TRONG ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ TRONG ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Hiện nay, an toàn thực phẩm đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội. Bên cạnh ý thức của người dân cần nâng cao thì trong quản lý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cần phải được cải thiện hơn nữa. Vậy, nguyên tắc quản lý trong lĩnh vực này là gì? Trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước ra sao? Sau đây, Luật...
Đọc Thêm