Thẻ: đăng kí kinh doanh như thế nào

ĐĂNG KÍ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH
ĐĂNG KÍ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

1. Những trường hợp nào thì công ty cần thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh? Khi công ty phát sinh những thay đổi như: Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi địa chỉ địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thay đổi tăng giảm vốn điều lệ, thay đổi thông tin về...
Đọc Thêm