Thẻ: đăng kí logo

PHÂN BIỆT ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN LOGO, ĐĂNG KÍ NHÃN HIỆU
PHÂN BIỆT ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN LOGO, ĐĂNG KÍ NHÃN HIỆU

Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng khi đăng ký bản quyền logo tức là đã được bảo hộ cả nhãn hiệu rồi… 1.Phân biệt: – Đăng ký quyền tác giả để đảm bảo cho người sáng tạo ra tác phẩm chống lại các hành vi sử dụng trái phép tác phẩm – Còn đăng ký nhãn hiệu (đăng ký thương hiệu) là ghi nhận...
Đọc Thêm