Thẻ: dịch vụ bảo vệ

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ

Cơ sở pháp lý: Nghị định 96/2016/NĐ-CP Thủ tục thành lập: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại sở kế hoạch đầu tư xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ thực hiện thủ tục thành lập công ty kinh doanh thuốc gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Điều lệ công ty Danh sách thành viên hoặc...
Đọc Thêm