Thẻ: dịch vụ đại diện sở hữa công nghiệp

ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ ĐAỊ DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ ĐAỊ DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

1.khái niệm quyền sở hữu công nghiệp Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không. 2.Cá...
Đọc Thêm