Thẻ: Doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu thì khai thuế như thế nào?

Doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu thì khai thuế như thế nào?
Doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu thì khai thuế như thế nào?

Hàng tháng, hàng quý, doanh nghiệp đều phải nộp các loại báo cáo về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay hóa đơn. Vậy, câu hỏi đặt ra là, nếu doanh nghiệp mới thành lập, nhưng chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu thì kế toán có phải nộp các loại tờ...
Đọc Thêm