Thẻ: doanh nghiệp giải thể

Doanh nghiệp giải thể được miễn quyết toán thuế
Doanh nghiệp giải thể được miễn quyết toán thuế

  Từ ngày 15-11-2014 tới khi Thông tư 151/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành, có 3 trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động cơ quan Thuế không phải thực hiện kiểm tra quyết toán thuế. TRƯỜNG HỢP 1: là doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu bán hàng...
Đọc Thêm

DOANH NGHIỆP CÓ ĐƯỢC HOÀN THUẾ KHI GIẢI THỂ
DOANH NGHIỆP CÓ ĐƯỢC HOÀN THUẾ KHI GIẢI THỂ

Trong giai đoạn hoạt động, doanh nghiệp phát sinh nhiều chi phí (văn phòng, điện nước, xăng xe…) có thuế giá trị gia tăng được kê khai khấu trừ. Khi doanh nghiệp không hoạt động nữa và có nhu cầu giải thể, doanh nghiệp hoàn toàn được hoàn thuế. Một doanh nghiệp có thể giải thể bởi nhiều lý do khác nhau như: thua...
Đọc Thêm