Thẻ: dự án

CÓ ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ
CÓ ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

            Nhà đầu tư bỏ vốn bằng loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản nhằm tiến hành các hoạt động đầu tư với các dự án có đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn trên địa bàn cụ thể và trong khoảng thời gian xác định. Về mặt nguyên tắc, nhà đầu tư được quyền sở hữu và định...
Đọc Thêm