Thẻ: tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh
Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Mỗi năm số lượng thực hiện tạm ngừng hoạt động lên đến hàng trăm ngàn doanh nghiệp, tương đương với số lượng đăng kí thành lập mới doanh nghiệp. Nếu xét ở khía cạnh nào đó thì tạm ngưng hoạt động kinh doanh chưa chắc đã là một điều xấu. Dừng lại để bước tiếp, tạm ngưng lại một thời gian để...
Đọc Thêm