Thẻ: thanh-lap-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN
HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

  – Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của công ty.   – Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong công ty.   – Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của công ty.   – Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý.   – Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên công...
Đọc Thêm