Thẻ: thành lập công ty và quy định pháp luật liên quan

PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Công ty Luật Á Châu xin cung cấp Biểu lệ phí, phí thành lập công ty năm 2017. Danh mục lệ phí, phí thành lập công ty được điều chỉnh bởi Thông tư số 215/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn...
Đọc Thêm