Thẻ: yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của đại hội đồng cổ đông

YÊU CẦU HỦY BỎ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
YÊU CẦU HỦY BỎ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực như thế nào và khi nào thì nó bị hủy bỏ? Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận yêu cầu của bạn. Đối với thắc mắc của bạn, Luật Á Châu xin được trả lời như sau 1.Căn cứ pháp lý – Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực...
Đọc Thêm