Tin tức

18
2020
05
ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

     Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) cho hộ gia đình, cá nhân gồm 02 trường hợp: Có giấy tờ về quyền sử dụng đất (QSDĐ) và không có giấy tờ về QSDĐ. Ngày hôm nay, Luật Á Châu sẽ tư vấn cho các bạn những điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1. Căn cư pháp lý Luật Đất đai 2013      2. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất Hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ về QSDĐ được chia...
Đọc Thêm

14
2020
05
QUYỀN VỀ LỐI ĐI QUA VÀ THỦ TỤC GHI NHẬN VÀO SỔ ĐỎ

QUYỀN VỀ LỐI ĐI QUA VÀ THỦ TỤC GHI NHẬN VÀO SỔ ĐỎ

        Quyền sở hữu là vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội cũng như trong pháp luật dân sự. Về nguyên tắc, chủ sở hữu có toàn quyền định đoạt số phận thực tế hay số phận pháp lý tài sản của mình. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nhằm bảo đảm hài hoà giữa lợi ích của chủ sở hữu và lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng hoặc lợi ích của người khác, quyền định đoạt có...
Đọc Thêm

23
2020
04
THỦ TỤC THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

THỦ TỤC THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

Hợp tác xã đang là mô hình hoạt động rộng rãi tại Việt Nam trong thời gian vừa qua. Vì vậy có rất nhiều cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân chọn loại hình hợp tác xã để thành lập và hoạt động. Hôm nay, với bài viết này Achaulaw sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về loại hình hợp tác xã và các bước để thành lập lên một hợp tác xã. Đầu tiên chúng ta phải hiểu được “ Hợp tác xã là gì” và luật áp dụng cho loại hình đó là...
Đọc Thêm

19
2020
03
THỜI HẠN ỦY QUYỀN CỦA HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THỜI HẠN ỦY QUYỀN CỦA HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

                Thông thường, khi thành lập hợp đồng đều có thời hạn, có thể là do các bên tự thỏa thuận hoặc do luật định. Hợp đồng ủy quyền cũng không phải là ngoại lệ, những vấn đề liên quan đến hợp đồng ủy quyền được quy định trong Bộ luật dân sự 2015. Vậy thời hạn ủy quyền của hợp đồng ủy quyền sử dụng đất được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng Luật Á Châu tìm hiểu bài viết dưới...
Đọc Thêm

17
2020
03
HỢP TÁC KINH DOANH

HỢP TÁC KINH DOANH

Hình thức hợp tác kinh doanh đầu tư là cách tiến hành hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư và nó là câu trả lời cho dấu hỏi đầu tư như thế nào? Sau đây, Luật Á Châu sẽ tư vấn cho các bạn về hợp tác kinh doanh. I. Đặc điểm của hợp đồng hợp tác kinh doanh theo pháp luật hiện hành của Việt Nam 1. Khái niệm hợp đồng hợp tác kinh doanh Theo khoản 9 Điều 3 Luật Đầu tư 2014 quy định: “Hợp đồng hợp tác kinh...
Đọc Thêm

14
2020
03

YẾU TỐ ĐỐI NHÂN CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

YẾU TỐ ĐỐI NHÂN CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN I. Khái quát, đăc điểm về công ty đối nhân 1. Khái niệm Công ty đối nhân là những công ty được thành lập dựa trên sự liên kết chặt chẽ bởi chế độ tin cậy về nhân thân của các thành viên tham gia, góp vốn chỉ là yếu tố thứ yếu trong đó. 2. Đặc điểm – Không có sự tách bạch về tài sản cá nhân các thành viên và tài sản công ty. – Các thành viên liên đới...
Đọc Thêm

10
2020
03

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

THỦ TỤC THÀNH LẬP MỚI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN I. Căn cứ pháp lý Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Nghị định 108/2018/NĐ-CP Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT II. Nội dung tư vấn 1. Điều kiện thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thành lập bởi tối thiểu là 2 thành viên và tối đa là 50 thành viên. Bên cạnh đó cũng tương tự loại hình công ty khác, điệu kiện thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên cần là: +...
Đọc Thêm

05
2020
03
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG

                                                  công ty cổ phần đại chúng KHÁI NIỆM Theo quy định tại Điều 25 Luật Chứng khoán 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2010 khái niệm về công ty đại chúng như sau: Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây: Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng; Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch...
Đọc Thêm

02
2020
03
KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Luật Á Châu xin được tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT Nghị định 78/2015/NĐ-CP Nghị định 108/2018/NĐ-CP Khái niệm và đặc điểm của Công ty TNHH 1 thành viên 1. Khái niệm – Theo Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014: “1.Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây...
Đọc Thêm