CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

   Trong quá trình hoạt động của mình, công ty cổ phần có thể huy động thêm vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phần. Có nhiều hình thức để thực hiện chào bán cổ phần. Sau đây, Luật Á Châu xin cùng các bạn tìm hiểu hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ.

  • Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015

   Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, có thể hiểu rằng:

   Công ty cổ phần là công ty trong đó vốn do các thành viên góp vào được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

   Người sở hữu cổ phần của công ty được gọi là cổ đông. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03.

   Cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mình góp vào.

chào bán cổ phần riêng lẻ
chào bán cổ phần riêng lẻ

   Theo Điều 123 Luật Doanh Nghiệp 2014:

   Việc chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng được quy định như sau:

   1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Kèm theo thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ phải có các tài liệu sau đây:

   a) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ;

   b) Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có);

   2. Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ bao gồm các nội dung sau đây:

   a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

   b) Tổng số cổ phần dự định chào bán; các loại cổ phần chào bán và số lượng cổ phần chào bán mỗi loại;

   c) Thời điểm, hình thức chào bán cổ phần;

   d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;

   3. Công ty có quyền bán cổ phần sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được ý kiến phản đối của Cơ quan đăng ký kinh doanh;

   4. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

chào bán cổ phần riêng lẻ
chào bán cổ phần riêng lẻ

   Việc công ty chào bán cổ phần phải được thông báo với cơ quan Đăng ký kinh doanh. Sau khi chào bán cổ phần, công ty phải thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh.

   Cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện chỉnh sửa lại thông tin về vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp đăng ký thay đổi vốn kinh doanh

   Việc chào bán cổ phần riêng lẻ làm cho công ty cổ phần có thêm cổ đông.

   Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi. Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại 0947.318.318 hoặc 0963.81.84.86. Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.

   Trân trọng!

————-o0o—————

Công ty TNHH Luật Á Châu

VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0947.318.318 – 0963.81.84.86

Webside: achaulaw.com.vn

Email: achaulaw@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

 

 

 

Tin Liên Quan