THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TỪ ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT Ở

    Pháp luật nước ta quy định để được xây dựng công trình thì đất xây dựng phải được cấp giấy chứng nhận là đất ở . Trong khi đó đối với đất nông nghiệp là loại đất mà nhà nước chỉ cho phép trồng trọt , chăn nuôi một số lĩnh vực nhất định vì vậy , người dân muốn xây dựng công trình , nhà ở thì phải tiến hành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất .

Sau đây, Luật Á Châu sẽ tư vấn cho các bạn thủ tục để chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở.

   1. Căn cứ pháp lý

  • Luật đất đai 2013
  • Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất
  • Nghị định 01/2017/NĐ-CP
  • Thông tư 30/2014/TT-BTNMT
  • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
  • Nhu cầu sử dụng đất , chuyển mục đích sử dụng đất của cá nhân , hộ gia đình

   2. Hồ sơ thủ tục

Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, người sử dụng đất cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất (Sổ đỏ)

   3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

   – Nộp hồ sơ tại phòng tài nguyên môi trường nơi có đất muốn chuyển đổi

   – Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.

  • Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
  • Nếu hồ sơ đủ, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

   – Thẩm tra hồ sơ;

   – Xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

   – Thông báo và hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân nộp tiền;

   – Trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

   – Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. 

   4. Trả kết quả

   Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu.

   Thời hạn giải quyết :Không quá 15 ngày (theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

   5. Thu tiền sử dụng đất , chuyển mục đích sử dụng đất

   Theo điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định: Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Như vậy, số tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở được tính theo công thức sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp

 

Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi. Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại 0947.318.318 hoặc 0967.932.555. Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.

Trân trọng!

————-o0o—————

Công ty TNHH Luật Á Châu

VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0947.318.318 – 0967.932.555

Webside: achaulaw.com.vn

Email: achaulaw@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

 

 

 

Tin Liên Quan